đánh giá bài viết nhé

Chào mừng bạn đến với trang “Disclaimer” của Đồng hồ áp suất WIKA. Trang này chứa các điều khoản và điều kiện quan trọng liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Thông Tin Tổng Quan

Mọi thông tin được cung cấp trên trang web của chúng tôi chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác, đáng tin cậy hoặc đầy đủ của thông tin được cung cấp. Việc sử dụng thông tin trên trang web của chúng tôi hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định và rủi ro của bạn.

2. Miễn Trừ Trách Nhiệm Về Sản Phẩm

Mặc dù chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng và đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hoặc sự cố phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm của WIKA. Việc sử dụng sản phẩm này hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định và trách nhiệm của người sử dụng.

3. Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên đó. Việc sử dụng trang web này là tại rủi ro của bạn và bạn chịu mọi trách nhiệm pháp lý liên quan.

4. Thay Đổi và Cập Nhật

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật nội dung của trang “Disclaimer” này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi này có hiệu lực sẽ được xem là chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới.

Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về trang “Disclaimer” này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây:

Đồng hồ áp suất WIKA

Địa chỉ: 342 Trần Văn Kiểu, Phường 11, Quận 6, TPHCM

Email: hocvienapsuat@gmail.com

Điện thoại: 0858.0000.85

Cảm ơn bạn đã đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện của chúng tôi!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 8566

No votes so far! Be the first to rate this post.