đánh giá bài viết nhé

Chào mừng bạn đến với trang “Terms and Conditions” của DONGHOWIKA.COM. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Xin vui lòng đọc kỹ trước khi tiếp tục sử dụng trang web:

1. Sử Dụng Trang Web

1.1. Bằng cách sử dụng trang web DONGHOWIKA.COM, bạn đồng ý chỉ sử dụng nó cho mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ luật pháp nào.

1.2. Bạn đồng ý không sử dụng trang web để truy cập, sao chép hoặc phân phối bất kỳ thông tin nào mà không có sự cho phép từ chúng tôi.

2. Thông Tin và Nội Dung

2.1. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy về đồng hồ đo áp suất trên trang web này. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc đầy đủ của thông tin.

2.2. Bạn đồng ý sử dụng thông tin trên trang web này tại rủi ro của riêng bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.

3. Bảo Mật và Dữ Liệu Cá Nhân

3.1. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ Chính sách Bảo mật trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

3.2. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

4. Thay Đổi và Cập Nhật

4.1. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước.

4.2. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi có hiệu lực sẽ được xem là sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản và điều kiện mới.

5. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

DONGHOWIKA.COM

Địa chỉ: 342 Trần Văn Kiểu, Phường 11, Quận 6, TPHCM

Email: hocvienapsuat@gmail.com

Điện thoại: 0858.0000.85

Cảm ơn bạn đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 8678

No votes so far! Be the first to rate this post.