> >

Đồng Hồ Đo Áp Suất Wika EN 837-1 donghoapsuatwika.com

sao đã được đánh giá

Đồng Hồ Đo Áp Suất Wika EN 837-1

Đồng hồ đo áp suất WIKA 232.50.100.Bottom.1/2” NPT- 25 Bar

Đồng hồ áp suất WIKA (Áp kế Wika) 232.50

Model : 232.50

Đường kính mặt  100 mm.Chân đứng.Kết nối 1/2” NPT.

Dãi đo ( 0 ~ 25 ) đơn vị đo thể hiện BAR.

Cấp chính xác 1.0

Vật liệu : mặt kính,body stainless steel 316L.

Giới hạn chịu áp của đồng hồ:

 • Mặt 63mm:
  • Điều kiện áp ổn định: 3/4 giá trị thang đo đồng hồ
  • Điều kiện áp dao động: 2/3 giá trị thang đo đồng hồ
  • Áp dao động trong thời gian ngắn: bằng giá trị thang đo đồng hồ
 • Mặt 100 và 160mm:
  • Điều kiện áp ổn định: bằng giá trị thang đo đồng hồ
  • Điều kiện áp dao động: 0,9 lần giá trị thang đo đồng hồ
  • Áp dao động trong thời gian ngắn: 1,3 lần giá trị thang đo đồng hồ

Giới hạn nhiệt độ:

 • Nhiệt độ môi trường:
  • -40 … +60 °C cho đồng hồ không điền dầu
  • -20 … +60 °C cho đồng hồ điền dầu
 • Nhiệt độ môi chất:
  • Tối đa 200 °C cho đồng hồ không điền dầu
  • Tối đa 100 °C cho đồng hồ điền dầu

Ảnh hưởng của nhiệt độ: Khi nhiệt độ của hệ thống thay đổi so với nhiệt độ tham chiếu (+20 °C): tối đa ±0.4 %/10 K trên thang đo

<

Các model có sẵn tại kho.

232.50.063 – 232.50.100 – 233.50.063 – 233.50.100

SeriesDial (mm)SIZE CONNECTIONScale
232.5063LM 1/4″ Nptm-1 … + 10 kg/cm2
232.5063LM 1/4″ Nptm10 kg/cm2
232.5063LM 1/4″ Nptm16 kg/cm2
232.5063LM 1/4″ Nptm25 kg/cm2
232.5063LM 1/4″ Nptm160 kg/cm2
232.5063LM 1/4″ Nptm400 kg/cm2
232.5063LM 1/4″ Nptm-1 to 0 Bar
232.5063LM 1/4″ Nptm-1 to 0 Bar (mmHg)
232.5063LM 1/4″ Nptm-1 to 2 Bar (Psi)
232.5063LM 1/4″ Nptm‘-1 to 3 bar
232.5063LM 1/4″ Nptm1 Bar (Psi)
232.5063LM 1/4″ Nptm2 Bar (Psi)
232.5063LM 1/4″ Nptm2.5 Bar (Psi)
232.5063LM 1/4″ Nptm4 Bar (PSI)
232.5063LM 1/4″ Nptm6 Bar (Psi)
232.5063LM 1/4″ Nptm10 Bar (Psi)
232.5063LM 1/4″ Nptm16 Bar (Psi)
232.5063LM 1/4″ Nptm25 Bar (Psi)
232.5063LM 1/4″ Nptm30 Bar (Psi)
232.5063LM 1/4″ Nptm40 Bar (Psi)
232.5063LM 1/4″ Nptm60 Bar (Psi)
232.5063LM 1/4″ Nptm100 Bar (Psi)
232.5063LM G1/4B160 Bar (Psi)
232.5063LM 1/4″ Nptm160 Bar (Psi)
232.5063LM 1/4″ Nptm250 Bar (Psi)
232.5063LM G1/4B250 Bar (Psi)
232.5063LM 1/4″ Nptm300 Bar
232.5063LM 1/4″ Nptm315 Bar (psi)
232.5063LM 1/4″ Nptm400 Bar (Psi)
232.5063LM 1/4″ Nptm6000 PSI (BAR)
232.5063LM G1/4B400 Bar (Psi)
232.5063LM G1/4B700 Bar (Psi)
232.5063LM 1/4″ Nptm700 Bar (Psi)
232.5063CBM 1/4″ Nptm10 kg/cm2
232.5063CBM 1/4″ Nptm16 kg/cm2
232.5063CBM G1/4B1.6 Kg/cm2
232.5063CBM 1/4″ Nptm-1 to 0 Bar (mmHG)
232.5063CBM 1/4″ Nptm-1 to 5 Bar
232.5063CBM 1/4″ Nptm1 Bar (Psi)
232.5063CBM 1/4″ Nptm1.6 Bar (Psi)
232.5063CBM 1/4″ Nptm2.5 Bar (Psi)
232.5063CBM 1/4″ Nptm4 Bar (Psi)
232.5063CBM 1/4″ Nptm6 Bar (Psi)
232.5063CBM 1/4″ Nptm10 Bar (Psi)
232.5063CBM 1/4″ Nptm16 Bar(Psi)
232.5063CBM 1/4″ Nptm300 Psi (Bar)
232.5063CBM 1/4″ Nptm25 Bar (Psi)
232.5063CBM 1/4″ Nptm30 Bar (Psi)
232.5063CBM 1/4″ Nptm60 Bar (Psi)
232.5063CBM 1/4″ Nptm100 Bar (Psi)
232.5063CBM 1/4″ Nptm160 Bar (Psi)
232.5063CBM 1/4″ Nptm200 Bar (Psi)
232.5063CBM 1/4″ Nptm250 Bar (Psi)
232.5063CBM 1/4″ Nptm400 Bar (Psi)
232.5063CBM 1/4″ Nptm0….6 MPA
232.5063CBM 1/4″ Nptm0….70 BAR
232.50100LM 1/2″ Nptm-1 to 0 Kg/cm2(mmHg)
232.50100LM 1/2″ Nptm-1 to 1 Kg/cm2
232.50100LM 1/2″ Nptm-1 to 2 Kg/cm2
232.50100LM 1/2″ Nptm-1 to 4 Kg/cm2
232.50100LM 1/2″ Nptm0 to 0.6 Kg/cm2
232.50100LM G1/2B0 to 10 Kg/cm2
232.50100LM 1/2″ Nptm0 to 16 kg/cm2
232.50100LM 1/2″ Nptm0 to 20 kg/cm2
232.50100LM 1/2″ Nptm0 to 25 kg/cm2
232.50100LM 1/2″ Nptm0 to 30 Kg/cm2
232.50100LM 1/2″ Nptm0 to 100 Kg/cm2
232.50100LM 1/2″ Nptm0 to 250 Kg/cm2
232.50100LM 1/2″ Nptm0 to 400 Kg/cm2
232.50100LM 1/2″ Nptm0 to 600 Kg/cm2
232.50100LM 1/2″ Nptm0 to 1000 Kg/cm2
232.50100LM 1/2″ Nptm-1 to 0 Bar (mmHG)
232.50100LM 1/2″ Nptm-1 to 1 Bar (mmHG)
232.50100LM 1/2″ Nptm-1 to 1 Bar
232.50100LM 1/2″ Nptm-1 to 2 kg/cm2
232.50100LM 1/2″ Nptm-1 to 3 Bar/PSI
232.50100LM 1/2″ Nptm-1 to 4 Bar/PSI
232.50100LM 1/2″ Nptm-1 to 5 Bar/(mmHG)
232.50100LM 1/2″ Nptm-1 to 7 Bar (mmHG)
232.50100LM 1/2″ Nptm-1 to 24 Bar/PSI
232.50100LM 1/2″ Nptm0.6 MPa
232.50100LM 1/2″ Nptm1 Mpa
232.50100LM 1/2″ Nptm1.6 Mpa (Psi)
232.50100M20*1.52.5 Mpa
232.50100M20*1.52.5 Mpa (psi)
232.50100LM 1/2″ Nptm10 Mpa
232.50100LM 1/2″ Nptm25 MPa
232.50100LM 1/2″ Nptm600 mbar
232.50100LM 1/2″ Nptm1 Bar (Psi)
232.50100LM 1/2″ Nptm2 Bar (Psi)
232.50100LM 1/2″ Nptm4 Bar (Psi)
232.50100LM 1/2″ Nptm6 Bar (Psi)
232.50100LM 1/2″ Nptm10 Bar (Psi)
232.50100LM 1/2″ Nptm16 Bar (Psi)
232.50100LM G1/2B16 Bar (Psi)
232.50100LM 1/2″ Nptm20 Bar(Psi)
232.50100LM G1/2B25 Bar
232.50100LM 1/2″ Nptm25 Bar (Psi)
232.50100LM G1/4B25 Bar (Psi)
232.50100LM 1/2″ Nptm40 Bar
232.50100LM 1/2″ Nptm40 Bar (Psi)
232.50100LM 1/2″ Nptm50 Bar (Psi)
232.50100LM 1/2″ Nptm60 Bar (Psi)
232.50100LM G1/2B60 Bar (Psi)
232.50100LM 1/2″ Nptm100 Bar (Psi)
232.50100LM 1/2″ Nptm160 Bar (PSI)
232.50100LM 1/2″ Nptm250 Bar (Psi)
232.50100LM 1/2″ Nptm40 MPa
232.50100LM 1/2″ Nptm400 Bar (Psi)
232.50100LM 1/2″ Nptm700 Bar (psi)
232.50100LBM 1/2″ Nptm0 to 0.25 MPA
232.50100LBM 1/2″ Nptm0 to 1.6 MPA
232.50100LBM 1/2″ Nptm6 Bar
232.50100LBM 1/2″ Nptm10 Bar (Psi)
232.50100LBM 1/2″ Nptm25 Bar
232.50100LBM 1/2″ Nptm100 Bar (Psi)
232.50100LBM 1/2″ Nptm160 Bar (Psi)
232.50100LBM 1/2″ Nptm250 Bar (Psi)
232.50100LBM 1/2″ Nptm400 Bar (Psi)
232.50100LBM 1/2″ Nptm4 Bar (Psi)
232.50100LBM 1/2″ Nptm0 to 250 Kg/cm2
232.50100LBM G1/2B16 KG/CM2
232.50160LM 1/2″ Nptm40 Bar (Psi)
233.50160LM 1/2″ Nptm10000 PSI
233.5063G1/4B600 Kpa
233.5063G1/4B600 Bar
233.5063LM 1/4″ Nptm700 Bar (Psi)
232.5063M14*1.510 MPA
232.30100LBM 1/2″ Nptm4 MPA
232.50160LM 1/2″ Nptm25 BAR
232.50160LM 1/2″ Nptm250 Bar (Psi)

213.53.063 – 213.53.100

SeriesDial (mm)SIZE CONNECTIONScale
213.5363LM 1/4″ Nptm0…6 Kg/cm2 (psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm0….16 Kg/cm2
213.5363LM 1/4″ Nptm0…25 Kg/cm2
213.5363LM 1/4″ Nptm0…100 Kg/cm2
213.5363LM 1/4″ Nptm0…160 Kg/cm2
213.5363LM 1/4″ Nptm0…250 Kg/cm2 (psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm0…350 Kg/cm2 (psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm0…600 Kg/cm2
213.5363LM 1/4″ Nptm0…700 Kg/cm2
213.5363G1/4B0 to 1 Mpa
213.5363M14 x 1.50 to 1 Mpa
213.5363LM 1/4″ Nptm-1 to 0 Bar (mmHg)
213.5363LM 1/4″ Nptm-1 to 2 Bar (Psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm-1 to 3 Bar (Psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm-1 to 5 Bar (Psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm0 to 40 Mpa
213.5363LM G1/4B1 Bar (Psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm2 Bar (Psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm4 Bar (Psi)
213.5363LM G1/4B Nptm4 Bar (Psi)
213.5363LM G1/4B6 Bar (Psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm6 Bar (Psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm10 Bar (Psi)
213.5363LM G1/4B10 Bar (Psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm16 Bar (Psi)
213.5363LM G1/4B16 Bar (Psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm20 Bar (Psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm25 Bar (Psi)
213.5363LM G1/4B25 Bar (Psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm40 Bar (Psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm60 Bar (Psi)
213.5363LM G1/4B60 Bar (Psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm70 Bar (Psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm100 Bar (Psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm160 Bar (Psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm250 Bar (Psi)
213.5363LM G1/4B250 Bar (Psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm400 Bar (Psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm6000 Psi (bar)
213.5363LM G1/4B400 Bar (Psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm600 Bar (Psi)
213.5363LM 1/4″ Nptm1000 Bar (Psi)
213.5363BM 1/4″ Nptm-1…0 Kg/cm2
213.5363BM 1/4″ Nptm-1…1.5 Kg/cm2
213.5363BM 1/4″ Nptm0…10 Kg/cm2
213.5363BM 1/4″ Nptm-1…0 Bar (mmHg)
213.5363BM 1/4″ Nptm-1…15 Bar (Psi)
213.5363BM 1/4″ Nptm2 Bar (Psi)
213.5363BM 1/4″ Nptm4 Bar (Psi)
213.5363BM 1/4″ Nptm6 Bar (Psi)
213.5363BM 1/4″ Nptm10 Bar (Psi)
213.5363BM 1/4″ Nptm16 Bar (Psi)
213.5363BM M12*1.520 Bar (Psi)
213.5363BM 1/4″ Nptm25 Bar (Psi)
213.5363BM 1/4″ Nptm40 Bar (Psi)
213.5363BM 1/4″ Nptm60 Bar (Psi)
213.5363BM 1/4″ Nptm100 Bar (Psi)
213.5363BM 1/4″ Nptm160 Bar (Psi)
213.5363BM G1/4B160 Bar (Psi)
213.5363BM 1/4″ Nptm250 Bar (Psi)
213.5363BM G1/4B250 Bar (Psi)
213.5363BM 1/4″ Nptm350 Bar (Psi)
213.5363BM 1/4″ Nptm6000 Psi (bar)
213.5363BM 1/4″ Nptm400 Bar (Psi)
213.5363BM 1/4″ Nptm600 Bar (Psi)
213.5363BM R1/40-1.6 Mpa (Psi)
213.5363BM G1/4B0-25 Mpa (Bar)
213.5363BM G1/4B0-35 Mpa (Bar)
213.5363BM G1/4B0-40 Mpa (Bar)
213.5363BM G1/4B0-6 Mpa (Psi)
213.5363BM G1/4B0-16 Mpa (Psi)
213.5363BM 1/4″ Nptm0-20 kg/cm2
    
213.53100LM 1/2″ Nptm1 MPa
213.53100LM M20*1.50…25 MPA (psi)
213.53100LM 1/2″ Nptm-1 to 0 Kg/cm2
213.53100LM 1/2″ Nptm-1 to 1 Kg/cm2
213.53100LM 1/2″ Nptm-1 to +7 Kg/cm2
213.53100LM 1/2″ Nptm10 Kg/cm2
213.53100LM 1/2″ Nptm16 Kg/cm2
213.53100LM 1/2″ Nptm25 Kg/cm2
213.53100LM 1/4″ Nptm16 Kg/cm2
213.53100LM 1/4″ Nptm25 Kg/cm2
213.53100LM 1/2″ Nptm40 Kg/cm2
213.53100LM 1/2″ Nptm60 Kg/cm2
213.53100LM 1/2″ Nptm100 Kg/cm2
213.53100LM 1/2″ Nptm160 Kg/cm2
213.53100LM 1/2″ Nptm400 Kg/cm2
213.53100LM 1/2″ Nptm600 Kg/cm2
213.53100LM 1/2″ Nptm700 Kg/cm2
213.53100LM 1/2″ Nptm-1 to 0 Bar/mmHg
213.53100LM 1/2″ Nptm-1 to 1.5 Bar (Mounting face)
213.53100LM 1/2″ Nptm-1 to 5 Bar/mmHg
213.53100LM 1/2″ Nptm-1 to 1 Bar (Psi)
213.53100LM 1/2″ Nptm-1 to 3 Bar (Psi)
213.53100LM 1/2″ Nptm-1 to 9 Bar (mmHg)
213.53100LM 1/2″ Nptm1 Bar (Psi)
213.53100LM 1/2″ Nptm2.5 Bar (Psi)
213.53100LM 1/2″ Nptm4 Bar (Psi)
213.53100LM 1/2″ Nptm6 Bar (Psi)
213.53100LM G1/2B6 Bar (Psi)
213.53100LM 1/2″ Nptm10 Bar (Psi)
213.53100LM 1/2″ Nptm16 Bar (Psi)
213.53100LM 1/2″ Nptm20 Bar (Psi)
213.53100LM 1/2″ Nptm25 Bar (Psi)
213.53100LM 1/2″ Nptm40 Bar (Psi)
213.53100LM 1/2″ Nptm60 Bar (Psi)
213.53100LM 1/2″ Nptm100 Bar (Psi)
213.53100LM 1/2″ Nptm160 Bar (Psi)
213.53100LM 1/2″ Nptm250 Bar (Psi)
213.53100LM G1/2B250 Bar
213.53100LM G1/2B400 Bar (Psi)
213.53100LM 1/2″ Nptm400 Bar (Psi)
213.53100LM 1/2″ Nptm1000 Bar (Psi)
213.53100LBM 1/2″ Nptm-1…+0 Kg/cm2
213.53100LBM 1/2″ Nptm-1…+3 BAR
213.53100LBM 1/2″ Nptm10 Kg/cm2
213.53100LBM 1/2″ Nptm16 Kg/cm2
213.53100LBM 1/2″ Nptm25 Kg/cm2
213.53100LBM 1/2″ Nptm40 Kg/cm2
213.53100LBM 1/2″ Nptm60 Kg/cm2
213.53100LBM 1/2″ Nptm250 Kg/cm2
213.53100LBM 1/2″ Nptm400 Kg/cm2
213.53100LBM 1/2″ Nptm1000 Kg/cm2
213.53100LBM 1/2″ Nptm10 Bar (Psi)
213.53100LBM 1/2″ Nptm25 Bar (Psi)
213.53100LBM 1/2″ Nptm60 Bar (Psi)
213.53100LBM 1/2″ Nptm100 Bar (Psi)
213.53100LBM 1/2″ Nptm250 Bar (Psi)
213.53100LBM G1/2B250 Bar (Psi)
213.53100LBM 1/2″ Nptm400 Bar (Psi)
213.53100LBM G1/2B400 Bar (Psi)

111.12.063 – 111.10.063 – 111.10.100

SeriesDial (mm)SIZE CONNECTIONScale
111.1263CBM 1/4″ Nptm-1 …+4 Kg/cm2
111.1263CBM 1/4″ Nptm0…10 Kg/cm2
111.1263CBM 1/4″ Nptm0…16 Kg/cm2
111.1063LM 1/4″ Nptm-1 …+4 Kg/cm2
111.1063LM 1/4″ Nptm0 …1 Kg/cm2
111.1063LM 1/4″ Nptm0 …4 Kg/cm2
111.1063LM 1/4″ Nptm0…10 Kg/cm2
111.1063LM 1/4″ Nptm0…16 Kg/cm2
111.1063LM 1/4″ Nptm0…25 Kg/cm2
111.1063LM 1/4″ Nptm0…100 Kg/cm2
111.10100LM 1/2″ Nptm0…25 bar
111.10100LM 1/2″ Nptm-1…1 bar

212.20.160

SeriesDial (mm)SIZE CONNECTIONScale
212.20160LM 1/2″Nptm0-10 kg/cm2
212.20160LM 1/2″Nptm16 Bar (Psi)
212.20160LM 1/2″Nptm16 Kg (Psi)
212.20160LM 1/2″Nptm20 Bar (Psi)
212.20160LM 1/2″Nptm25 Bar (Psi)
212.20160LM 1/2″Nptm60 Bar (Psi)
212.20160LM 1/2″Nptm100 Kg (Psi)
212.20160LM 1/2″Nptm250 Bar (Psi)
212.20160LM 1/2″Nptm400 Kg (Psi)
212.20160LM 1/2″Nptm600 Kg (Psi)

#DongHoWika #DongHoDoApLuc #Wika #So1TheGioi #donghoapsuat #donghoapsuatwika #apke #donghodoapsuat #WIKA_TKH #đồng_hồ_áp_suất #đồng_hồ_đo_áp_suất #đồng_hồ_đo_áp_suất_wika #áp_kế #đồng_hồ_áp_lực #đồng_hồ_đo_áp_lực #dong_ho_wika #dong_ho_do_ap_suat_wika #dong_ho_ap_suat #dong_ho_do_ap_suat #dong_ho_ap_suat_wika #wika_vietnam #dai_ly_wika #đại_lý_wika #wika_việt_nam; #DongHoWika #DongHoDoApLuc #Wika #So1TheGioi #donghoapsuat #donghoapsuatwika #apke #donghodoapsuat #WIKA_TKH #đồng_hồ_áp_suất #đồng_hồ_đo_áp_suất #đồng_hồ_đo_áp_suất_wika #áp_kế #đồng_hồ_áp_lực #đồng_hồ_đo_áp_lực #dong_ho_wika #dong_ho_do_ap_suat_wika #dong_ho_ap_suat #dong_ho_do_ap_suat #dong_ho_ap_suat_wika #wika_vietnam #dai_ly_wika #đại_lý_wika #wika_việt_nam; #DongHoWika #DongHoDoApLuc #Wika #So1TheGioi #donghoapsuat #donghoapsuatwika #apke #donghodoapsuat #WIKA_TKH #đồng_hồ_áp_suất #đồng_hồ_đo_áp_suất #đồng_hồ_đo_áp_suất_wika #áp_kế #đồng_hồ_áp_lực #đồng_hồ_đo_áp_lực #dong_ho_wika #dong_ho_do_ap_suat_wika #dong_ho_ap_suat #dong_ho_do_ap_suat #dong_ho_ap_suat_wika #wika_vietnam #dai_ly_wika #đại_lý_wika #wika_việt_nam; #dong_ho_ap_suat, #đồng_hồ_áp_suất, #đồng_hồ_wika, #dong_ho_wika, #đồng_hồ_áp_suất_khí_nén, #đồng_hồ_áp_suất_nước, #đồng_hồ_áp_suất_lốp, #wika_tkh; #đồng_hồ_áp_suất_wika_213.53.063; #đồng_hồ_áp_suất_wika_213.53.100; #đồng_hồ_áp_suất_wika_232.50.063; #đồng_hồ_áp_suất_wika_232.50.100; #đồng_hồ_áp_suất_wika_232.50.063; #đồng_hồ_áp_suất_wika_131.11.040; #đồng_hồ_áp_suất_wika_EN_837-1; #đồng_hồ_WIKA_chính_hãng; #đồng_hồ_WIKA_chính_hãng_giá_sỉ; #đồng_hồ_đo_áp_suất_(Pressure_Gauge); #dong_ho_do_ap_suat_(Pressure_Gauge)

Mọi chi tiết xin liên hệ: 0858.0000.85 – 0988.333.923 Mr Thái

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 9999

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

gọi ngay 0858000085
×

xin chào, hãy đăng nhập WHATSAPP và trò chuyện!

× Quý khách cần tư vấn xin nhấn vào đây ạ!